top of page

กระเป๋าเครื่องมือซีรี่ส์ 89

RH-9168

Model

ข้อมูลทางเทคนิค
วัสดุ: ผ้าใบ Canvas
ช่องกระเป๋า: 4 ช่อง

- มีช่องด้านนอก 4 ช่อง
- ผลิตจากผ้าแคนวาสคุณภาพดี
- สามารถเข้าถึงช่องใส่เครื่องมือได้ง่าย

bottom of page