top of page

ดอกสว่านเจาะเหล็ก ก้านกลม 6 ชิ้น HSS

RH-5584

Model

ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาด: เหล็ก 2-3-4-5-6-8 มม.
วัสดุ: เหล็กคุณภาพสูง M2
การใช้งาน: เหล็ก
มุมจิก: 118 องศา

bottom of page