top of page

โครงเลื่อยเหล็ก 12 นิ้ว รุ่นเวก้า

RH-3611

Model

ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาด : 12 นิ้ว
วันสดุ : เหล็ก
วัสดุใบมีด: Bi-metal
วัสดุด้ามจับ: ABS
ความยาวใบเลื่อย : 300 มม.

bottom of page