top of page

ประเเจบล็อค 1/2 (4 หุน)

RH-2634

Model

ข้อมูลทางเทคนิค
วัสดุ: เหล็กโครเมียมวาเนเดียม
ความยาวโดยรวม: 25 ซม.
จำานวนฟัน: 72
วัสดุมือจับ: ด้ามจับกันลื่น

bottom of page