top of page

เลื่อยจิ๊กซอร์ ปรับรอบ 3 ระดับ(มีสาย) 550W

4101

Model

ข้อมูลทางเทคนิค
กำลังไฟฟ้า: 550W
แรงดันไฟฟ้า: 220-240V
ความเร็วการชัก: 0-3000 รอบต่อนาที
สมรรถนะในการตัด: ไม้ 65 มม./ เหล็ก 6 มม.
น้ำหนัก: 2 กก.

อุปกรณ์ในกล่อง:
1. เลื่อยจิ๊กซอร์ 550W
2.ใบมีดตัดไม้ 1 ชิ้น
3. ตัวต่อท่อฝุ่น 1 ชิ้น
4. ประแจ 1 ชิ้น
5. ไม้บรรทัด 1 ชิ้น

bottom of page