top of page

เครื่องเจียรคอตรง 710W (มีสาย)

3301

Model

ข้อมูลทางเทคนิค
กำลังไฟฟ้า: 710W
แรงดันไฟฟ้า: 220-240V
ความถี่: 50-60Hz
ขนาด collet: 6 มม.
ความเร็วหมุนเปล่า: 12000-28000 รอบต่อนาที
นำหนัก: 1.5 กก.

อุปกรณ์ในกล่อง:
1. เครื่องเจียร์คอตรง 710W
2. ประแจ 2 ชิ้น

bottom of page